Počet zobrazení stránky

neděle 18. března 2012

Globálna ekonomika (vraj) ožíva. Alebo nie?

Tak to tvrdí šéfka Medzinárodného menového fondu (MMF) Christine Lagardeová, bývalá ministerka financií vo Francúzsku.

"Celosvetová ekonomika môže byť na ceste k zotaveniu, ale neexistuje veľa priestoru pre manévrovanie a chybné rozhodnutia," povedala Lagardeová počas svojho dnešného prejavu v Pekingu.

Pripomenula, že ekonomické indikátory v USA vyzerajú optimistickejšie a aj Európa uskutočnila dôležitý krok vpred k riešeniu svojej krízy.informuje denník SME.

Tak sa poďme pozrieť na to, či je to pravda:

USA

1.)    Vývoj najazdených kilometrov na všetkých cestách v USA, upravený o populačný rast. Množstvo najazdených kilometrov klesá aj po oficiálnom „konci“ recesie. Údaje končia v decembri 2011: Zdroj BusinessInsider2.)    Množstvo predanej spracovanej ropy (v podobe benzínu) rafinériami v USA. V decembri 2011 predali rafinérie 30 413,9 galónov benzínu oproti doterajšiemu maximu 67 183,3 galónom v v júli roku 1998, teda pokles o viac 50 %. Všimnite si najmä prudký pokles v mesiacov október, november a december: Zdroj EIA .


3.)    Ceny nehnuteľností v USA stále klesajú (Case-Shiller index pre 20 vybraných miest v USA) Zdroj: St Louis FED:


4.)    Množstvo rozostavaných domov sa pohybuje na historicky najnižších úrovniach, aj keď v súčasnosti veľmi mierne rastie, dnes je na asi 3-násobne nižších úrovniach, ako pri maxime v roku 2006. Podobná situácia platí aj pre predaj nových a existujúcich nehnuteľností: Zdroj: Calculated Risk


5.)    Naopak, ceny potravín, energií, a kovov sa držia na historicky vysokej úrovni:
Zdroj: QQQQcharts.


6.)    Pomer zamestnaných ľudí k celkovému počtu ľudí sa od „konca“ recesie v USA nezvýšil, a oproti maximu v apríli roku 2000 (64,7 %) sa pohybuje na úrovni 58,5 %. Obvykle po konci recesie nezamestnanosť klesá (jediná výnimka je recesia na začiatku 60. rokov), dnes sa tak však zatiaľ nedeje: Zdroj: St. Louis FED

 
7.)    Naopak, dlh americkej vlády utešene rastie (v roku 2011 rástol rýchlosťou 41 000 dolárov/sekundu), a nedávno prekročil bez veľkých osláv 100 %: Zdroj: Zerohedge.


Japonsko:

1.)    Japonský minister financí oficiálne priznal, že ich rozpočtová situácia je horšia, ako v Grécku.  Rozpočtový deficit sa v roku 2011 priblížil k 10 % a pomer dlhu k HDP vyskočil na 230 % HDP. Japonský finančný systém je tak oveľa náchylnejší rozpočtové šoky ako Európa. V roku 2013 by mal japonský dlh dosiahnuť hodnoty 1,086,000,000,000,000 yenov.

2.)    Japonský obchodný deficit dosiahol vo februári 2012 rekordnú hodnotu 5,4 miliardy amerických dolárov. Podľa niektorých ekonómov k tomuto vývoju prispelo odstavenie 52 z 54 jadrových reaktorov a následné zvýšenie dovozu energetických surovín: Zdroje: Zerohedge, Mish.


Čína:

1.)    Obchodná bilancia Číny vykázala vo februári doteraz rekordný prepad. Hoci býva február vždy mesiacom s najhoršou obchodnou bilanciou, súčasný prepad je najväčší: Zdroj: Zerohedge.


2.)    Podľa JP Morgan je „tvrdé pristátie“ Číny skutočnosťou. Klesol predaj aút, výroba cementu, výroba ocele... Predaj automobilov zazamenal najhorší začiatok od roku 2005, keď poklesol o 4,4 % (tj. 2,37 mil. automobilov) naopak, zadlžovanie Číny prudko rastie. Zdroje: Bloomberg, The Automatic Earth.

Európa

1.)    Nezamestnanosť „veselo“ rastie, a v Grécku a Španielsku prekročila 50 % u ľudí mladších 25 rokov, a takisto priemerná nezamestnanosť v celej Eurozóne rastie (a je najvyššia od vzniku Eurozóny). Zdroje: Stuart Staniford, Zerohedge.


2.)    Naopak, priemyselné objednávky (podobný vývoj je aj v produkcii) v posledných mesiacoch naznačujú pokles, čo je takisto príznakom začínajúcej recesie: Zdroj: Stuart Staniford.

3.)    Maloobchodný predaj takisto naznačuje začínajúci pokles: Zdroj: Stuart Staniford.


4.)    Spotreba ropy (maximum bolo v roku 1999) v Európe naďalej klesá: Zdroj: Stuart Staniford.

5.)    Vlády, v snahe „riešiť“ ekonomické problémy, strmo zvyšujú svoj dlh. Kým ešte začiatkom roku 2008 bol dlh krajín Eurozóny menej ako 70% k HDP, ku koncu roka 2011 sa blížil už k 90 % k HDP: Zdroj: San Marcos.


6.)    Španielsko, ktoré tvorí asi 14 % HDP Eurozóny, a ktorého posledné údaje o vládnom dlhu sú 68,5 % (nárast o 10,5 % oproti predošlému roku), má skutočný vládny dlh 113,2 %. Španielsko, ktorého banky „spotrebovali“ 47 % z úverového programu LTRO (ECB),  stojí pred prudkým pádom. Zdroje: Zerohedge, Mish.

7.)    Predaj nových automobilov v Európe zaznamenal najhorší výsledok v tomto storočí. Predaj klesol o 9,7 % oproti predošlému mesiacu, predalo sa iba 888,878 automobilov v celej EÚ, dokonca ešte menej ako v priebehu „carmageddonu“. Predaj automobil klesol v Grécku a Portugalsku takmer o polovicu: Zdroj: Thetruthaboutcars


Dalo by sa pokračovať ešte dlho. Zjavne Christine Lagardeová žije v celkom inom svete, ako ja. Možno aj na inej planéte.

čtvrtek 16. února 2012

What is the probability of USA vs. Iran open war?

Even if the military conflict of USA versus Iran has been a topic for more than 20 years, it might be that odds of open war are in the rise.

At least so says Doug Casey of Casey Research:


L: Would you care to put odds on open war between the US and Iran?
Doug: I'd say it's highly probable within the next two to four years – say, between 50% and 75% – that an actual shooting war will break out.
------------
H/t ZeroHedge.

úterý 7. února 2012

Podľa NASA bol rok 2011 deviaty najteplejší

Podľa Goddardovho inštitútu vesmírnych štúdii pri NASA (GISS) sa rok 2011 zaradil medzi desať najteplejších rokov od začiatku systematických meteorologických pozorovaní. Presnejšie, rok 2011 bol v porovnaní s priemerom za obdobie 1951-1980 teplejší o 0,51 °C, čím sa zaradil podľa údajov GISS NASA na 9. miesto najteplejších rokov najmenej od roku 1880. Za pozornosť určite stojí aj fakt, že k tomu došlo aj napriek ochladzujúcemu účinku pomernej silnej La Niñe, ktorá dominovala na začiatku roku 2011 a stále nie príliš intenzívnej aktivite Slnka. Išlo o zatiaľ najteplejší rok s výskytom silného javu La Niña. Len pre porovnanie, roky s výskytom podobných podmienok vykazovali podstatne nižšie odchýlky teploty vzduchu, napr. v roku 2008 to bolo +0,36 °C, v roku 2000 +0,27 °C a v roku 1989 +0,12 °C v porovnaní s obdobím 1951-1980.


Globálne teploty 1880-2011 podľa NASA GISS
Jednotlivé roky sú vo videu zastúpené odchýlkami priemernej ročnej teploty vzduchu od spomínaného obdobia 1951-1980 (ide o normálové obdobie odporúčané Medzivládnym panelom pre klimatickú zmenu – IPCC; 30-ročný priemer teploty vzduchu za roky 1951-1980 veľmi dobre reprezentuje globálnej teplotné pomery celého 20. storočia, tak z pohľadu priemeru ako aj premenlivosti). Zrozumiteľnosť a interpretácia toho, čo je možné vo videu vidieť je vecou intuície. Zatiaľ čo teplé farebné odtiene (od žltej po červenú) predstavujú oblasti, ktoré boli v danom roku teplejšie ako dlhodobý priemer, tie chladnejšie (modrá) zachytávajú regióny chladnejšie v porovnaní s obdobím 1951-1980. Z animácie je možné už po prvom premietnutí celého obdobia postrehnúť nárast zastúpenia teplejších odtieňov farieb, ktorý je zreteľný najmä od druhej polovice 70. rokov, a ktorý kulminuje v zatiaľ poslednom a mimoriadne teplom desaťročí 2001-2010. 

Ďalej je možné si všimnúť, že zvyšovanie teploty nemalo v 20. storočí ani zďaleka kontinuálny charakter. Prvú fázu otepľovania je možné identifikovať už v 30. a 40. rokoch minulého storočia, ktorá bola v ďalších dvoch desaťročiach naopak vystriedaná miernym ochladzovaním a neskôr, predovšetkým v 80. a 90. rokoch a v prvom desaťročí 21. storočia pokračujúcim, veľmi výrazným a rýchlym rastom teploty, tak nad pevninami ako aj oceánmi. Veľmi výrazným rysom otepľovania, najmä po roku 1975, je rýchlejší rast teploty vzduchu nad pevninami severnej pologule a Arktídou (oblasť severnej Kanady, Grónska a severného okraja Euroázie). Len na okraj možno poznamenať, že vzostup teploty je v polárnych regiónoch Arktídy približne dvojnásobný v porovnaní s ostatnými regiónmi sveta. Vysvetliť je to možné nielen tým, že koncentrácie skleníkových plynov (najmä CO2) sú na severnej pologuli celoročne vyššie ako je globálny priemer, ale aj vyššou účinnosťou zosilneného skleníkového efektu v polárnych oblastiach, kvôli absencii iného významného skleníkového plynu, vodnej pary. Účinnosť zvýšenej koncentrácie CO2 je v Arktíde, resp. Antarktíde približne 3-násobná v porovnaní s tropickými oblasťami Zeme. Rýchlejší nárast teploty vzduchu v Arktíde je jedným z hlavných argumentov toho, že súčasné otepľovania je z veľkej časti podmienené najmä ľudskými aktivitami (produkcia CO2 z energetiky, dopravy, priemyslu, odlesňovania a poľnohospodárstva).

Globálne teploty v období 1880-2011:

a teploty v Arktíde v období 1880-2011:


Zatiaľ čo globálny priemer teploty sa vyznačuje v medziročnom porovnaní značnou premenlivosťou (teplý rok môže byť nasledovaný chladnejším, a naopak), z dlhodobého pohľadu, po odstránení všetkých krátkodobých vplyvov (napr. cykly El Niña a La Niña, sopečné erupcie, krátkodobé cykly slnečnej aktivity, atď.), sa teplotné pomery menia len minimálne a sú väčšinou odrazom zásadnejších zmien v klimatickom systéme (napr. zmena chemizmu zemskej atmosféry, dlhodobejšie zmeny intenzity slnečného žiarenia na úrovni storočí až tisícročí, atď.). Práve preto sa klimatológovia sústreďujú na vyjadrenie dlhodobých trendov, či už teploty vzduchu alebo iných významných klimatických prvkov (zrážky, vlhkosť vzduchu, oblačnosť, atď.). Okrem zmien priemerných klimatických podmienok sa za podstatný indikátor klimatickej zmeny považuje aj zmena variability, resp. premenlivosti jednotlivých meteorologických prvkov, ako aj ich extrémnosť. Deväť najteplejších rokov od roku 1880 sa vyskytlo po roku 2000. Okrem toho v posledných dvoch desaťročiach sledujeme globálny nárast výskytu extrémnych hodnôt teploty vzduchu a atmosférických zrážok.   

Analýzy globálnej teploty vzduchu z Goddardovho inštitútu pri NASA vychádzajú z meraní teploty vzduchu na viac ako 1000 najkvalitnejších meteorologických staníc po celom svete, doplnené meraniami zo satelitov v oblasti oceánov a polárnymi expedičnými meraniami v priestore Antarktídy. Odhady globálnej teploty pochádzajúce z databázy NASA sú vo veľmi dobrej zhode s ďalšími dva globálnymi analýzami teploty pripravovanými Meteorologickým úradom v Hadleyho centre vo Veľkej Británii a Národným atmosférických centrom NOAA v Asheville.


Autori: Jozef Pecho, Alexander Ač
středa 1. února 2012

With a "high degree of confidence" we are all (mass) killers

How could it be? Well, I think it is quite simple. Consider this recent text from climatologist James Hansen:

"Extreme climate anomalies such as the Texas-Oklahoma heat wave of 2011 and the Moscow heat wave of 2010 have increased in frequency to such a degree that they can be ascribed to global warming with a 
high degree of confidence."

And according to some estimates more than 15 000 people died in Russia only as a result of this heat wave.

And we of course know that anthropogenic emission of greenhouse gases (GHGs) is the dominant (anywhere between 100 to +150 %) cause of global warming over the last half-century.

And since practically everyone in the (developed) world emits some amount of GHGs, then everyone in the (developed) world is to some extent to a mass killer.

Oh, but wait. Also all those people, who prematurely died, emitted some amount of GHGs. We we are not only (mass) killers, we are also suicides.

středa 4. ledna 2012

That Hansen's et al. 2011 paper...

Well, we can disregard Jim Hansen as alarmist whacko, or, more wisely, we can regard him as one of the most experienced and respected climate scientist with 25+ years of experience with top climate change research. In his latest paper together with co-authors he writes:


"Therefore we can say with a high degree of confidence that events such as the extreme summer heat in the Moscow region in 2010 and Texas in 2011 were a consequence of global warming."

And:

"People who deny the global warming cause of these extreme events usually offer instead a meteorological "explanation".  For example, it is said that the Moscow heat wave was caused by an atmospheric "blocking" situation, or the Texas heat wave was caused by La Nina ocean temperature patterns.  Of course the locations of the extreme anomalies in any given season are determined by the specific weather patterns.  However, blocking patterns and La Ninas have always been common, yet the large areas of extreme warming have come into existence only with large global warming.  Today's extreme anomalies occur because of simultaneous contributions of specific weather patterns and global warming.  For example, places experiencing an extended period of high atmospheric pressure will tend to develop drought conditions that are amplified by the ubiquitous warming effect of elevated greenhouse gas amounts.

Why is this climate shift important? Can't we just say, o.k., we have a new climate, we will adapt to this new temperature probability distribution? Biology and ecosystems on our planet are adapted to the rather stable climate of the Holocene, the past 10,000 years or so.  Local climate effects of global warming, arguably, are already noticeable and significant,, but the big problem is that more warming is already in the pipeline without further increase of greenhouse gases and the gases are continuing to increase. The most important effects of the warming probably come via the effect of warming in exacerbating the extremes of the hydrologic cycle: more intense droughts at times and places where it is dry and more extreme precipitation and floods at other times."

Full article here .

pondělí 2. ledna 2012

We will adapt to climate change

Unfortunately, there are still number of (supposedly serious?) climate scientists who think we will adapt to climate change.

Well.... they should think again:"Atmosphere is on steroids" according to Jeff Maters (founder of the Weather Underground) and one can not adapt to ever increasing amounts of steroids.

I think those climate scientists should think again. And this time properly.

PF 2012

Ok, not so much optimistic, but here is my PF 2012:


!GOOD LUCK!