Počet zobrazení stránky

středa 28. prosince 2011

Globálne otepľovanie sa zastavilo!

Ide o pomerne starý, ale stále často používaný argument, v skutočnosti je to 9. najpoužívanejší argument proti teórii ľuďmi podmieneného globálneho otepľovania z celkovo 173 argumentov. Od roku 1998 sa vraj neotepľuje (a od roku 1994 sa neotepľuje "štatisticky významne").

K inému záveru dospeli v novej analýze globálnych teplôt (Global Temeperature Evolution) matematik Grant Foster a klimatológ Stefan Rahmstorf.

Vo svojej analýze 5. hlavných záznamov globálnych teplôt oddelili prirodzené faktory ovplyvňujúce teplotu na zemi (ako sopky, alebo osciláciu ENSO). Zistili, že od roku 1979 pokračuje otepľovanie (vplyvom rastu koncentrácie skleníkových plynov) prakticky nezmeneným tempom:

Zdroj: Tamino 

Je možné si všimnúť, že podľa každého záznamu globálnej teploty patrili roky 2009-10 medzi najteplejšie.

Navyše, rok 2011 sa podľa Svetovej meteorologickej organizácie (WMO) zaradil medzi najteplejšie "la Ňina" roky (la Ňina je chladnou fázou ENSO oscilácie a prispieva k znižovaniu globálnych teplôt):

Zdroj: WMO 


A nakoniec sa môžete pobaviť tým, aký je rozdel medzi vnímaním globálnych teplôt medzi klimaskeptikmi a realistami: